hipinup.com, pek çok farklı konuda içerik ve haber sunan; okuyucuları, ziyaretçileri, takipçileri ve kullanıcılarıyla birlikte interaktif bir ortamda iletişim halinde olan ve bu doğrultuda belirli yayın ilkelerini benimsemiş, güncel ve popüler gelişmeleri özgün şekilde ele alan bir dijital yayın platformudur.

hipinup Yayın İlkeleri, benimsediğimiz değer ve standartların genel çerçevesini ifade eder. Burada beyan edilen ilkeler; hipinup ekibi, kullanıcıları, üyeleri, takipçileri ile etkileşim ve iletişimde olunan üçüncü kişi ve kurumlar için bağlayıcıdır.

GÜVEN

İçeriğimizde yer verdiğimiz haberleri, herhangi bir kişi ya da kurumun etkisinde kalmadan, tümüyle okurlarımıza ve ziyaretçilerimize farklı bir bakış açısıyla sunmaya özen gösteririz. Bu anlamda takipçilerimizin güvenini kazanmak hipinup olarak birincil önceliğimizdir.

DOĞRULUK

hipinup’ta yer alan haber ve içerikler, araştırılmadan ve gerçekliğinden emin olunmadan yayınlanmaz. Bu doğrultuda, insanları yanlışa yönlendirmeyen, gerçekçi ve tarafsız yayınlarda bulunmak temel hedefimizdir. Yanlış, hatalı ya da eksik haber ve içerikleri düzeltmekten; bu gibi durumlardan doğacak cevap ve tekzip hakkına saygı göstermekten çekinmeyiz.

SAYGI

İçeriklerimizde herhangi bir bireyin ya da topluluğun; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşü sosyal düzeyi, toplum görüşü, cinsel yönelimi ve dini inançları açısından aşağılanması mümkün değildir. Ayrıca çocuklar, engelliler, azınlıklar ve diğer dezavantajlı grupların haklarını gözetmeyi ilke ediniriz.

Gerçek kişileri ve/ya tüzel kişileri eleştiri adı altında aşağılayan, küçük düşüren, iftira niteliğinde ifadelere yer vermeyiz.

Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici içerikler hazırlamayız.

Haber değeri taşınamayan ve “şiddet pornografisi” olarak tanımlanabilecek bir içerik yaklaşımından uzak dururuz.

Hukukun üstünlüğüne inanırız. Bunu içerik yaklaşımımızda ve haberlerimizi ele alırken her zaman gözetiriz.

KİŞİ HAKLARI

hipinup olarak insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmanın yanında evrensel değerlere sonuna kadar bağlı hareket ederiz.

Özel yaşamın gizliliğine saygı duyar, kamu yararı ve bilgi edinme hakkı dışında içeriklerimizde bireysel odaklı davranmayız.

İzin almaksızın, başkalarının kişisel bilgilerini, fotoğraflarını içerik konusu olarak kullanmayız.

İçerik ve haberlerimizde, kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermeyiz.

TARAFSIZLIK VE FİKİR ÇEŞİTLİLİĞİ

İçeriklerimizi, haberlerimizi ve işlediğimiz konuları yenilikçi ve farklı bakış açılarına imkân sağlayan bir perspektifte ele alırız.

Kullandığımız dil, üslup ve yaklaşımın her zaman nesnel ve tarafsız olmasına dikkat ederiz. 

hipinup editörleri sitenin içerik ekibini oluştursa da kullanıcılarımız ve üyelerimiz de hipinup’a katkı sağlayabilir. Bu yüzden fikir çeşitliliği ve farklı düşüncelerin temsilini önemseriz.

EDİTORYAL DÜRÜSTLÜK VE BAĞIMSIZLIK

hipinup olarak hiçbir baskı veya çıkar grubunun etkisi altında kalmadan, objektif bir biçimde özgün içerik üretiriz. İçerik yaklaşımıyla ilgili aldığımız kararlarda siyasi ya da ticari baskıların ya da kişisel çıkarların etkili olmadığını açıkça dile getiririz.

Haberlerimizin yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı kalınmasına; özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesine, haber kaynaklarının -kamuoyunun yanıltılmasının amaçlandığı haller dışında- gizliliğinin korunmasına önem veririz.

Emeğe saygılıyız. Sınırları olmayan dijital dünyada, aynı ya da benzer yaklaşımla içerik üreten farklı web sitelerinden direkt içerik/haber almamayı ilke ediniriz.

Başka kaynaklardan alınan, toplanan, derlenen, bir araya getirilen haberlere, bilgilere ve yazılı ya da görsel içerikler ile materyallere kaynak belirtilmeksizin yer vermeyiz.

Bir basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği bir ürünü, kendi çalışmamızmış gibi kamuoyuna sunmayız.

Pozitif bilimlere, evrensel normlara, uluslararası sözleşmelere, insanlığın ortak değerlerine inançla bağlıyız. Dünyamızı hayvanlar, bitkiler ve tüm canlılarla paylaştığımızı ve hep birlikte bir bütün olduğumuzu unutmadan yaşamaya çalıştığımız gibi içeriklerimizde de bunu göz önünde bulundururuz.